NOR | ENG

«Vi arbeider med By- og eiendomsutvikling, ledelse og strategi, styre- og eierrepresentasjon og leietakerrådgivning»

Om oss

Visjon, verdier og mål

Visjonen er å være en ansvarlig by- og eiendomsutvikler som bidrar til å skape attraktive bymiljøer med fokus på verdiskapning. Kjerneverdien er å vise respekt for samfunnet, omgivelsene og miljøet. Målet er at allmenheten, kunder og samarbeidspartnere opplever profesjonalitet, langsiktighet og tillit.

Gjennom holdninger og handlinger skal vår tilførte verdiskapning begeistre og stimulere til gode opplevelser og resultater, ved at verdiskapning legges til grunn for at byggene og rommene mellom dem utgjør verdifulle elementer i landskap og bybilde til fordel for allmenheten, bruker/leietaker og eiers avkastning på investert kapital.

Referanser

Revitalisering av Telegrafbygningen 2016 - 2020

Kongens gate 21, Oslo

Oslo Airport City AS

By- og stedsutvikling av Norges største transportknutepunkt

Greater Oslo AS fra 2013 til 2016

Grunnlegger/eier og styreleder

Oslo Urban Arena fra 2013 til 2016

Grunnlegger/eier og styremedlem

www.oslourbanarena.com

Oslo S Utvikling AS (Bjørvika- og Barcodeutviklingen/-utbyggingen)

Vise adm. direktør/ Direktør marked og utvikling fra 2005 til 2014

Winta Eiendom (diverse utvikling- og utbyggingsprosjekter)

Vise adm. direktør fra 2014 til 2016

Oslo Metropolitan Area

Grunnlegger og styreleder fra 2011 til 2014

www.oslomipim.no

Byutvikling krever kompetanse og forståelse

for både historie og fremtid

Byutvikling basert på gode relasjoner mellom utbygger og leietaker,

spesielt tillit, vil resultere i felles måloppnåelse

Enhver utbyggers beste og viktigste ambassadører er leietaker,

og nøkkelen er tillit.

Thor E. Thoeneie

thor@thorreal.no

+47 95 03 99 11

Gamle Konglungvei 11
1392 Vettre